Bangårdsgatan 30

831 45 Östersund

Mån - Fre 7:00 - 16:00

Helger: Stängt

solpaneler

solpaneler

Vill du minska dina energikostnader med Solel? Vi är en komplett leverantör med många års erfarenhet av leverans och installation av solanläggningar. Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljus till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler. 

Hur Fungerar solceller?

Solceller består oftast av kisel eller något annat halvledarmaterial, när solljuset hittar kiseln blir elektronerna inne i kiseln laddade med energi. Denna rörelse alstrar likström och efter likströmmen har omvänts till växelström i en växelriktare kan strömmen anslutas till ett elnät. 

Solceller är förutom miljövänligt och ekonomiskt även långlivat, solceller som har alstrat ström i över 30 år funkar fortfarande.

Varför installation av solcellspaneler?

För personer bosatta i Sverige skulle en installation av solcellspaneler medfört till att vi producerat mer el än vad vi konsumerar, om det hade implementerats solcellspaneler på hälften av alla hustak vända mot söder. Betydelsen av detta är att vi i Sverige hade kunnat bli fria från miljöförstörande energikällor. 

Det är också möjligt att sälja oförbrukad el till elbolagen, och då få ersättning för det.

grön teknik vid installation av solcellspaneler

Grön teknik avdragen täcker upp 20 procent av priset för installationen och gäller privatpersoner. 

Viktigt att tänka på är att investeringsstödet inte går att kombinera med ROT-avdraget.

Kontakta oss redan idag!

Vi samarbetar alltid med de ledande leverantörerna på den svenska marknaden. Kontakta oss redan idag och bli en klimatsmart soldyrkare du också och låt våra certifierade soltekniker göra jobbet. 

Vi hjälper Er i hela kedjan, från kalkyl och projektering till färdig driftsatt anläggning.