solpaneler

Skapa offert

Klicka här för att skapa ett offertunderlag för solpaneler.

Våra tjänster

Meddelande

Kontakta oss

Telefon

063-10 30 10

Adress

Bangårdsgatan 30 831
45 Östersund

Mail

info@nordinselab.se

solpaneler

Vill du minska dina energikostnader med Solel? Vi är en komplett leverantör med många års erfarenhet av leverans och installation av solanläggningar.Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljus till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler. 

Solceller består oftast av kisel eller något annat halvledarmaterial, när solljuset hittar kiseln blir elektronerna inne i kiseln laddade med energi. Denna rörelse alstrar likström och efter likströmmen har omvänts till växelström i en växelriktare kan strömmen anslutas till ett elnät. Påverkningsfaktorer hur mycket ström som solceller genererar under ett år (kWh) är:

  • Vilken väderstreck solcellerna är riktade mot
  • Vilken lutning solcellerna har
  • Hur stor effekt (kWp) som solcellerna kommer upp i
  • Hur länge solcellerna är täckta av skugga, smuts, snö med mer.
 

Solceller med effekt på 5-10 kWp som inte skuggas och är lagda på ett villatak vänt mot söder och med en lutning på 10 till 50°, kommer generera ca 950 kWh/kWp(1000W). Solceller är förutom miljövänligt och ekonomiskt även långlivat, solceller som har alstrat ström i över 30 år funkar fortfarande.

Varför installation av solcellspaneler?

För personer bosatta i Sverige skulle en installation av solcellspaneler medfört till att vi producerat mer el än vad vi konsumerar, om det hade implementerats solcellspaneler på hälften av alla hustak vända mot söder. Betydelsen av detta är att vi i Sverige hade kunnat bli fria från miljöförstörande energikällor. Andra förmåner med installation av solcellspaneler är att solcellspaneler gör att elpriset aldrig stiger, även om elbolagen höjer priset. Det är också möjligt att sälja oförbrukad el till elbolagen, och då få ersättning för det.

Investeringsstöd vid installation av solcellspaneler

Mellan år 2018 och 2020 har det avsatts nästan en miljard kronor till investeringsstöd för installation av solcellspaneler. Investeringsstödet täcker upp 20 procent av priset för installationen och gäller privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Viktigt att tänka på är att investeringsstödet inte går att kombinera med ROT-avdraget.

Kontakta oss redan idag!

Vi samarbetar alltid med de ledande leverantörerna på den svenska marknaden. Kontakta oss redan idag och bli en klimatsmart soldyrkare du också och låt våra certifierade soltekniker göra jobbet. Vi hjälper Er i hela kedjan, från kalkyl och projektering till färdig driftsatt anläggning.