Om Nordins sol & Fiber

OM NORDINS
SOL & FIBER

Under vårt strategiarbete 2018-2019 beslutade vi att tydliggöra vårt Sol- och Fiber-erbjudande genom att koncentrera, utveckla och rekrytera resurser till ett nytt helägt dotterbolag, Nordins Sol & Fiber AB.

Vi bildare dotterbolaget under sommaren 2019 och inledde rekryteringsprocessen. Under september anställdes vår första medarbetare och arbetet med att säkra ramavtal med IP-Only inleddes.

Under hösten och våren rekryterades ytterligare fiberpersonal som en Solprojektör.
Vi inledde också arbetet med att konceptuera våra erbjudanden.
Idag utför vi fibernätbyggnad, efteranslutningar och fastighetsnät åt IP-Only, fastighetsägare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.
Vi genomför dagligen solpanelinstallationer, laddlösningar och energiutredningar som hjälper våra kunder att minska sina energikostnader, höja driftsnettot och framtidssäkra sina fastigheter.