Välkommen till Nordins El AB i Östersund.

Vi erbjuder kompletta lösningar avseende både stark- och svagströmsinstallationer (data, tele, säkerhetssystem).

Våra kunder är byggentreprenörer, industrier, fastighetsförvaltningar och privatpersoner.